دیوار ترکیه
دیوار ترکیه
آموزش خصوصی کیک بوکسینگ

توضیحات آگهی

فول کیک بوکسینگ / آموزش رزم تن به تن
تکنیک و تاکتیک های دفاع حمله و ضد حمله
در کوتاهترین زمان