دیوار ترکیه
دیوار ترکیه
اجاره تخت در استانبول ( روزانه هفتگی ماهیانه )

توضیحات آگهی

دوستاتی که در استانبول نیازمند جای خواب به صورت موقت هستند.تخت جهت خواب به صورت ( روزانه هفتگی ماهیانه ) با امکانات اجاره داده میشود.

Whatsap : +90 552 794 28 84 📞

Telegram : +98 905 447 97 13 📞