دیوار ترکیه
3,500 ₺
شماره آگهی: 89065
دیوار ترکیه

توضیحات آگهی

اجاره سالانه
فول اشیا
آکتاورز
۴۰متر
با۲دپوزیت