دیوار ترکیه
دیوار ترکیه

توضیحات آگهی

یک خواب کوچک خواب تو در تو در زیتین برنو
نزدیک مترو .مترو بوس .ترانوای اتوبوس مینی بوس و ترن .
شاهراه استانبول
طبقه چهارم
نزدیک انواع سوپر مارکت و بیمارستان و پارک