توضیحات آگهی

اجاره واحد واقع در سیته با کلیه امکانات رفاهی در باکرکوی
واقع در سیته سوریاپی-ینی بوسنا
یک خواب
مناسب کوتاه مدت
ماهیانه ۹۰۰۰ لیر
راه ارتباطی با ما :
وبسایت : www.aluonak.com
اینستاگرام : aluonak.tr