دیوار ترکیه
دیوار ترکیه
اخذ اقامت توریستی توسط کارشناس های مجرب آیرال گروپ

توضیحات آگهی

💢اخذ و تمدید کیملیک

توریستی

⭕️توسط موسسه حقوقی آیرال گروپ

⭕️صفر تا صد اقامت توریستی

⭕️حق خاک ،هزینه بیمه

وراندوو

⭕️رسیدگی به پرونده های

ریجکتی

⭕️کفیل ترک_ تمکن مالی_ سیاحت برگ_افتتحاح حساب

⭕️چالیشما ایزین ( اجازه کار)

⭕️یکساله و دوساله صددرصد

✅تضمینی با کمترین

بدون اتلاف وقت.

Tel:+90 552 391 75 03🇹🇷

Tel:+98 930 563 92 66🇮🇷