توضیحات آگهی

🇹🇷اخذ اقامت در ترکیه 🇹🇷 ⚡️توریستی ، ملکی ، دانشجویی⚡️ ⭐️ثبت فرم راندوو ⭐️ثبت آدرس در نفوس ⭐️تهیه برگه کفیل ترک ⭐️تهیه اجاره نامه نوتر ⭐️تکمیل پرونده ⭐ورگی نوماراسی (شماره مالیاتی) 🌟فروش بیمه با تخفیف 🌟 ⚡️دریافت نوبت از سفارت ⚡️برسی پرونده ریجکت شده ✨هرسوالی در مورد اقامت دارید با یک تماس پاسخگو هستیم . سال اولی اگر هستید یعنی دفعه اولی هست که میخواهید اقامت دریافت کنید با تمام شرایط سختی که کشور ترکیه گذاشته است ما براتون با خیال راحت 100% تضمینی براتون کیملیک میگیریم . 📲 905527798271+