دیوار ترکیه
دیوار ترکیه
اخذ پاسپورت گرجستان فقط با 25000 دلار

توضیحات آگهی

🇬🇪Georgia🇬🇪
اخذ شهروندی و تابعیت گرجستان
طی بیست روز کاری بدون پیش پرداخت
همه ی امورات اداری در حضور متقاضی انجام داده میشود
(ویژگی های پاسپورت گرجستان سفر به 115کشور دنیا بدون ویزا🌍🌎🌏)🇬🇪🇬🇪🇬🇪
WhatsApp:00905523917503