دیوار ترکیه
دیوار ترکیه
استخدام مجتمع تجاری توریستی

توضیحات آگهی

مجتمع برای بخش های مسئول خرید و هماهنگی و مدیریت رستورانی نیرو جذب میکند
رنج سنی ۲۰ الی ۲۸ سال مجرد
برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۰۱۵۲۷۶۱۷۳ تماس بگیرید