دیوار ترکیه
دیوار ترکیه
اعزام نیروی کار به ترکیه (با مجوز رسمی)

توضیحات آگهی

کاریابی بین المللی ایشچیلر (با مجوز رسمی)
اعزام نیروی کار به ترکیه و اخذ اقامت کاری در اسرع وقت ( دارای مجوز رسمی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) با بیش از ۲۰ سال سابقه در امور کاریابی بین المللی
تلفن دفتر مرکزی : ۰۴۴۳۲۲۳۵۴۳۴
تلفن همراه: ۰۹۱۴۱۴۶۸۰۹۴
مشاوره واتساپ؛ ۰۹۳۰۵۲۳۱۴۶۶