دیوار ترکیه
دیوار ترکیه

توضیحات آگهی

کاریابی بین المللی ایشچیلر
اعزام نیروی کار به ترکیه و اخذ اقامت کاری در اسرع وقت ( با مجوز رسمی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) با سابقه ۲۰ ساله در امور کاریابی بین المللی
تلفن دفتر مرکزی: ۰۴۴۳۲۲۳۵۴۳۴
همراه: ۰۹۱۴۱۴۶۸۰۹۴
مشاوره واتساپ؛ ۰۹۳۰۵۲۳۱۴۶۶