دیوار ترکیه
دیوار ترکیه
اعزام نیروی کار به ترکیه

توضیحات آگهی

کارخانجات تولیدی بدون نیاز به زبان ترکی با جای خواب
05316215795
ونوس