دیوار ترکیه
دیوار ترکیه
اعزام نیروی کار به ترکیه

توضیحات آگهی

کارخانجات و تولیدی بدون نیاز به زبان ترکی
پانسیون با جای خواب
05316215795
ونوس