دیوار ترکیه
دیوار ترکیه
اعزام نیروی کار به ترکیه

توضیحات آگهی

اعزام نیروی ساده به کارخانجات و تولیدی بدون نیاز به زبان ترکی

05316215795
ونوس