دیوار ترکیه
دیوار ترکیه
اعزام نیروی کار به ترکیه

توضیحات آگهی

شرکت دالگا گروپ جهت تامین نیروی کار ساده بدون آشنایی به زبان ترکی برای کارخانجات و تولیدی در شهر استانبول به تعداد ۱۲۰ نفر نیرو نیازمندیم