دیوار ترکیه
دیوار ترکیه
اعزام نیروی کار به ترکیه

توضیحات آگهی

جهت تکمیل نیروی کار کارخانجات ترکیه بدون نیاز به زبان ترکی به ۱۲۰نفر نیروی کار ساده نیازمندیم
05316215795 استانبول