دیوار ترکیه
500 ₺
شماره آگهی: 11761
دیوار ترکیه
افتتاح حساب زراعت بانک

توضیحات آگهی

اقامت نداری ؟
حساب زراعت بانک میخوای
بدون مسدودی حساب
خب به این شماره زنگ بزن
۰۵۳۱۶۲۱۵۷۹۵
ونوس