دیوار ترکیه
دیوار ترکیه
انجام مراحل تست کرونا تست P C R برای پرواز

توضیحات آگهی

*شرکت سناتور تراول *

_ انجام مراحل تست کرونا از طریق شرکت سناتورتراول

_ تست P C R برای پرواز در استانبول ( منطقعه کوچکچکمجه )

_ 72 ساعت قبل از پرواز تست گرفته میشود.

_ داشتن پاسپورت یا کیملیک کارت الزامی میباشد.

_ گرفتن تست در محل کار یا محل سکونت

Whatsap : +90 552 794 28 84 📞

Telegram : +98 905 447 97 13 📞