دیوار ترکیه
1,200,000 ₺
شماره آگهی: 6536
دیوار ترکیه

توضیحات آگهی

انگشترنقره خطی باوزن بیست ودوگرم ونیم