دیوار ترکیه
تماس بگیرید
شماره آگهی: 13557
دیوار ترکیه
اپارتمان نوساز

توضیحات آگهی

اپارتمان نوساز در تمام نوقاط استانبول با متراژ و قیمت متنوع