دیوار ترکیه
تماس بگیرید
شماره آگهی: 5593
دیوار ترکیه
ایرانی

توضیحات آگهی

جوانی ۳۵ساله قد۱/۸۰وزن ۸۵کیلو چهره آراسته وفیزیک بدنی خوب جهت نگهبانی و رانندگی کارهای خدماتی درترکیه در خدمتم ۰۹۱۵۹۸۷۹۵۱۰