دیوار ترکیه
8,000 ₺
شماره آگهی: 13440
دیوار ترکیه
بازی در کلیپ

توضیحات آگهی

جهت بازی در کلیپ به ۴ خانم و آقا در رسانه معتبر نیازمندیم .لطفا عکس خود را به واتساپ ارابه و فرم را دقیق پر نمایید