دیوار ترکیه
3,500 ₺
شماره آگهی: 18289
دیوار ترکیه
بدون کارمزد

توضیحات آگهی

کاریابی بدون کارمزد وپول پیش پرداخت
کارهای فنی و ساده
در استانبول
انتالیا
بورسا
باجاخواب وغذا