دیوار ترکیه
دیوار ترکیه
تجارت و خرید و فروش زعفران در هر حجمی

توضیحات آگهی

تجارت و خرید و فروش زعفران فله و بسته بندی در هر حجمی به قیمت روز
سرمایه گزار و شریک هم با شرایط باورنکردنی و پرداخت سود هر 15 روز یکبار میپذیریم
ما ادعا داریم حرف اول و آخر را در زعفران ترکیه میزنیم.