دیوار ترکیه
دیوار ترکیه
تدریس ریاضیات به زبان فارسی

توضیحات آگهی

جلال هستم . دبیر باتجربه ریاضی در تمام پایه ها . تدریس ریاضی و هندسه تمام پایه ها از ابتدایی تا متوسطه به زبان فارسی . تستهای کنکور و ازمون های یوس