دیوار ترکیه
دیوار ترکیه
ترجمه اسناد و مدارک شما در استانبول

توضیحات آگهی

مترجم رسمی سناتور

کلی مدارک شما توسط مترجم رسمی دارای حق امضا ترجمه و در صورت نیاز با مهر و امضای دفتر خانه ( نوتر ) رسمی میشود.

1. پاسپورت
2. شناسنامه
3.مدارک تحصیلی
4.عقدنامه
5.مدارک ورزشی
6. مترجم رسمی و قسم خورده حضوری
7.گواهینامه
8. سند ملک
9. ترجمه رسید های بانکی

905527942884+📞

برای برقراری ارتباطات با شماره های بالا ☝️☝️☝️از طریق واتساپ در تماس باشید 🙏