دیوار ترکیه
تماس بگیرید
شماره آگهی: 59861
دیوار ترکیه
جاره ماهیانه

توضیحات آگهی

اجاره ماهیانه
۱خواب ۲خواب و ۳خواب
استانبول
با دسترسی خوب