دیوار ترکیه
دیوار ترکیه
جذب نیرو در اسرع وقت بدون هزینه

توضیحات آگهی

نیروی اداری و دفتری
جوشکاری و صافکاری
نانوایی
نظافت هتل و منزل
نگهداری سالمند و کودک