دیوار ترکیه
تماس بگیرید
شماره آگهی: 13657
دیوار ترکیه
جویای کار در ترکیه

توضیحات آگهی

جویای کار در ترکیه هستم به زبان انگلیسی هم کاملا مسلطم تمام شرایط کاری شما را هم قبول دارم