دیوار ترکیه
تماس بگیرید
شماره آگهی: 4715
دیوار ترکیه
جویای کار

توضیحات آگهی

سلام .خانمی۲۹ساله هستم .کارشناس مدیریت .زبان انگلیسی درحد متوسط .ایران ساکن هستم .خواهان کار مناسب هستم در ترکیه همراه باجای خواب