دیوار ترکیه
تماس بگیرید
شماره آگهی: 5591
دیوار ترکیه
جویای کار

توضیحات آگهی

تخصص:نوازندگی گیتار
اشنایی کامل به نت خوانی