دیوار ترکیه
تماس بگیرید
شماره آگهی: 6946
دیوار ترکیه
جویای کار

توضیحات آگهی

نوازنده گیتار و کاخن
مسلط به نت خوانی
تعمیر ادوات موسیقی