دیوار ترکیه
دیوار ترکیه

توضیحات آگهی

واحد 1 خواب/ سیته/ فول اکانات/60متری/در غرب استانبول