دیوار ترکیه
دیوار ترکیه
درخواست استخدام فوری یک نفر در شهر وان

توضیحات آگهی

به یک نفر نیروی زبده بدون تخصص جهت امور کاری در شهر وان با حقوق و مزایای توافقی نیازمندیم .
فقط و فقط شهر وان