دیوار ترکیه
تماس بگیرید
شماره آگهی: 11888
دیوار ترکیه

توضیحات آگهی

دستگاه زولبیا وبامیه با کاربرد خیلی بالا