دیوار ترکیه
دیوار ترکیه
راه اندازی شبکه ماهواره یاه ست و هاتبرد

توضیحات آگهی

راه اندازی شبکه ماهواره بر روی ماهواره های یاه ست و هاتبرد
صفر تا صد شبکه از تولید محتوا تا مدیریت و‌ هماهنگی