دیوار ترکیه
600,000,000 ₺
شماره آگهی: 11316
دیوار ترکیه

توضیحات آگهی

سرمایه گذار جهت ساخت کانکس های ویلایی در ابعاد دلخواه