دیوار ترکیه
دیوار ترکیه
سلام،من ایران هستم و میخواهم برای کار بیام ترکیه

توضیحات آگهی

سلام من استاد کار ساختمانی،کاشیکاری و سنگ کاری و معواری هستم و دنبال فردی که در ترکیه مشغول کار ساخت و ساز است برای همکاری هستم.