دیوار ترکیه
دیوار ترکیه

توضیحات آگهی

صفر ، با تمامی امکانات ، سند قرمز ، ۱ ماه توش بودم فقط ، با دسترسی عالی حرامی دره صنایی بیلیک دوزو ،
واتس اپ ، ۰۰۹۰۵۵۲۳۳۱۹۸۷۹