دیوار ترکیه
دیوار ترکیه

توضیحات آگهی

سیب زمینی صادراتی همدان دارم برای صادرات به خاورمیامه پیام بدید نمونه بسته بندی بیشتر بفرستم ۱۲۰۰۰تن موجود داریم که ترخیص، گمرک و اظهار میکنیم در هر کشور نیاز دارید سفارش بدیذ