دیوار ترکیه
7,500 ₺
شماره آگهی: 12716
دیوار ترکیه

توضیحات آگهی

شرکت برای دفاتر خود تعدادی نیرو اداری و حسابداری جذب میکند
جذب از ایران انجام میشود
برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید