دیوار ترکیه
4,700 ₺
شماره آگهی: 12686
دیوار ترکیه

توضیحات آگهی

شرکت برای بخش های اداری و اجرایی و روابط عمومی خود نیرو جذب میکند
اعزام و اقامت با شرکت میباشد
دوره آموزشی و جذب درایران انجام میشود
برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید