دیوار ترکیه
10,000,000 ₺
شماره آگهی: 13650
دیوار ترکیه

توضیحات آگهی

فرش ابریشم عتیقه بدون گره که گره ندارد 130سال است در خاندان ماست اندازه120*180 رج بالای 100 است وزن 1370 گرم است چله نخ و بافت ابریشم است در ایران شهر تبریز هست در دنیا لنگه ندارد