دیوار ترکیه
دیوار ترکیه

توضیحات آگهی

یک خوابه در مجتمع در استانبول منطقه اسنیورت