دیوار ترکیه
دیوار ترکیه

توضیحات آگهی

فروش آپارتمان با هر مبلغ شما نقدی و اقساطی
از ۲۰ هزار لیر به بالا
آماده .اقامت و شهروندی
ایزمیت تزدیک استانبول
اموزش حرفه و زبان رایگان و همچنین بهداشت و در نان رایگان
۰۵۳۱۵۴۳۱۹۱۱ تماس حاصل کنید قبل از تصمیم