850 ₺
شماره آگهی: 88104

توضیحات آگهی

آپارتمان فروشی دراینصورت کراچی
درسته
داشتن کات ملک
فول اشیا
وبسیارشی