دیوار ترکیه
دیوار ترکیه
فروش انواع تجهیزات پزشکی

توضیحات آگهی

تامین هرگونه تجهیرات پزشکی .یونیت های دندانپزشکی .سونوگرافی .آندوسکوپی

دیتیل ریز تا تجهیز کردن بیمارستان ها, داروها و….ارسال از انگلیس و ترکیه
۰۰۹۰۵۵۲۳۰۱۸۹۸۰