دیوار ترکیه
دیوار ترکیه
فروش حق امتیاز اختراع لباس خشک کن

توضیحات آگهی

باسلام . حق امتیاز یک اختراع بفروش میرسد که با این اختراع وثبت بین المللی آن میتوانید در یکی از کشورهای آمریکا،کانادا،انگلستان ،فرانسه یا نذچروژ اقامت بگیرید.