دیوار ترکیه
185,000 ₺
شماره آگهی: 21422
دیوار ترکیه
فروش مسکونی رزیدانس

توضیحات آگهی

واحد ۴۵ متری واقع در رزیدانس
۵۰ درصد نقد و ۵۰ درصد اقساط
مشاور ایران خانم مازرلو
مشاور ترکیه آقای کریمی