دیوار ترکیه
270,000 ₺
شماره آگهی: 21424
دیوار ترکیه
فروش مسکونی رزیدانس

توضیحات آگهی

تک خواب
۵۰ درصد نقد
۵۰ درصد اقساط یک ساله
مشاور ایران خانم مازرلو
مشاور ترکیه آقای کریمی